null Helhetsreformen av Rundradion går till vidareberedning

Helhetsreformen av Rundradion går till vidareberedning

Pressmeddelande 11.03.2010 15.03 fi sv

Kommunikationsminister Suvi Lindén har beslutat att det inte är möjligt att föra vidare Rundradions helhetsreform gällande förvaltningsmodellen och finansieringen.

Senaste vecka enades regeringsgrupperna sinsemellan om en reform av YLEs förvaltning. Det finns emellertid inte tillräckligt parlamentariskt stöd för att föra helhetsreformen vidare.

Rundradion är en inrättning styrd av riksdagen och man vill ha ett brett parlamentariskt stöd för helhetsreformen. Ur den pluralistiska kommunikationspolitikens synvinkel är det inte möjligt att förnya endast finansieringen till en avgift av skattekaraktär utan att förvaltningen förnyas.

Sociala orättvisor är förbundna med en rundradioavgift av skattekaraktär bunden till hushållet. En arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet undersöker möjligheterna att beakta rundradioavgiften genom arrangemang av de sociala förmånerna för låginkomsttagare, men ser inte ut att hitta någon jämlik modell för personer i olika livssituationer.

- Beträffande reformen av förvaltningen finns det nu en god lösning, beträffande finansieringen måste vi ännu överväga olika alternativ. Min personliga åsikt är att det mest rättvisa alternativet skulle vara att täcka finansieringen av YLE med medel ur statens budget, säger Lindén.

- Den planerade rundradioavgiften skulle ha varit orättvis mot flera specialgrupper och man har inte hittat någon kompensationsmodell för den som är tillräckligt rättvis och går att tillämpa på alla specialgrupper, säger minister Lindén.


YLEs finansiering på stabil grund

Kommunikationsministeriet fortsätter beredningsarbetet som siktar på en helhetsreform av YLE. Målet är att de som gör upp nästa regeringsprogram ska ha en möjlighet att i regeringsprogrammet skriva in de riktlinjer som behövs.

Regeringen fastslog hösten 2009 YLEs finansieringsnivå under 2011 med en televisionsavgift. Det nuvarande systemet med televisionsavgift fungerar fortfarande tillräckligt väl och tryggar finansieringen av YLE.

Ytterligare information:
ministerns specialmedarbetare Anna Anttinen, tfn (09) 160 28324