null Helhetsreformen av YLE går till vidareberedning

Helhetsreformen av YLE går till vidareberedning

Nyhet 11.03.2010 15.45 fi sv

Kommunikationsminister Suvi Lindén har den 11 mars 2010 beslutat att det inte under denna regeringsperiod är möjligt att föra vidare helhetsreformen av Rundradion beträffande förvaltningsmodellen och den framtida finansieringen.

Även om regeringsgrupperna redan enats sinsemellan om en reform av YLEs förvaltning finns det inte tillräckligt parlamentariskt stöd för helhetsreformen av Rundradion. Ur den pluralistiska kommunikationspolitikens synvinkel är det inte möjligt att till riksdagen föra endast finansieringsreformen, konstaterade Lindén.

Sociala orättvisor är förbundna med en rundradioavgift av skattekaraktär bunden till hushållet. En arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet undersöker möjligheterna att beakta rundradioavgiften genom arrangemang av de sociala förmånerna för låginkomsttagare, men ser inte ut att hitta någon jämlik modell för personer i olika livssituationer.

Kommunikationsministeriet fortsätter beredningsarbetet som siktar på en helhetsreform av YLE. Målet är att de som gör upp nästa regeringsprogram ska ha en möjlighet att i regeringsprogrammet skriva in de riktlinjer som behövs.