Tillbaka

Huovinen lovar snabba beslut om metron

Huovinen lovar snabba beslut om metron

Pressmeddelande 16.02.2006 15.29 sv

- Ett raskt beslutsfattande är av största betydelse för att spårtrafikförbindelsen till Mattby och ringbanan skall kunna byggas så snart som möjligt, betonade kommunikationsminister Susanna Huovinen vid 20-årsjubileet för trafikdelegationen för huvudstadsregionen den 15 februari.

I sitt festtal ansåg Huovinen att det allt tätare samarbetet inom huvudstadsregionen på alla sätt är välkommet och hon uppmanade i synnerhet Helsingfors och Esbo att klarlägga sin ståndpunkt till västmetron.

- För min egen del kan jag lova att statsmakten snabbt kan göra sina egna beslut om finansiering av projektet efter det att städerna först har anslutit sig till projektet, försäkrade ministern.

- I bästa fall kan man påbörja projektens byggnadsarbeten redan före år 2010. I så fall kunde banorna vara i bruk redan i början av nästa decennium. Men besluten borde emellertid fattas snabbt, för i så här stora projekt kan redan de praktiska arrangemangen ta till och med över två år.

Den kommande tillväxten i huvudstadsregionen är enligt Huovinen ett av de starkaste motiven för banprojekten. Enligt prognoserna finns det i huvudstadsregionen år 2030 omkring 200 000 fler invånare och 125 000 fler arbetsplatser än i dag.

- Tillväxten gör att olägenheterna med trafiken ökar, i synnerhet utsläppen och trafikstockningarna. Därför bör man kraftigt effektivera kollektivtrafiken. I huvudstadsregionen har man klokt nog valt en trafikpolitik med tyngdpunkt på kollektivtrafiken, där den spårbundna trafiken bildar stommen i systemet. Under 2005 ökade resandet i huvudstadsregionens närtrafik med 6,2 procent från året innan, så valen av tyngdpunkter har helt klart varit riktiga, drog Huovinen upp linjerna.

Den 20-åriga trafikdelegationen för huvudstadsregionen fick beröm för gott arbete av ministern.

- Delegationen är ett exempel på lyckat samarbete mellan staten och kommunerna. Genom den har man kunnat förbättra planeringen av trafiksystemen och underlättat främjandet av samarbetet i huvudstadsregionen, tackade Huovinen.