Tillbaka

Huovinen: överflyttning av ryska biltransporter till tåg utreds

Huovinen: överflyttning av ryska biltransporter till tåg utreds

Pressmeddelande 07.02.2006 14.35 sv

Kommunikationsminister Susanna Huovinen vill ha en utredning av om man i högre grad kunde flytta över transittransporter, i synnerhet biltransporter, till Ryssland från långtradare till tåg.

Huovinen har vid sitt ministerium gett i uppdrag att undersöka vilka hinder det för närvarande finns för tågtransporter och att ge förslag till hur ministeriet kunde främja att tågtransporterna utnyttjas.

Ärendet behandlades av kommunikationsministeriets ledningsgrupp den 7 februari. Utredningen görs under ledning av chefen för trafikserviceenheten Juhani Tervala till den 15 mars. Ministeriets enhet för ägarstyrning deltar i att sammanställa utredningen.

Vid kommunikationsministeriet utvärderar man också hur säkerheten i den tunga trafiken skall beaktas i statsrådets principbeslut om att förbättra säkerheten i vägtrafiken.

- På grund av olyckan som skedde i Pyttis är det nödvändigt att ännu skilt utreda vilka åtgärder beträffande den tunga trafiken som skall ingå i principbeslutet, konstaterade Huovinen.

I utredningen skall man också beakta resultaten från den säkerhetsundersökning av den tunga trafiken som gjordes efter olyckan i Konginkangas samt rekommendationerna från undersökningskommissionen för olyckan i Konginkangas.

Statsrådets principbeslut är under beredning vid kommunikationsministeriet. Statsrådet har för avsikt att behandla det i slutet av februari.

Resultaten från utredningarna skall behandlas vid ett logistikforum som ministeriet sammankallat, där logistikbranschens centrala aktörer är representerade.Ytterligare information

statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325 eller 040 779 3436
chefen för trafikserviceenheten, byggnadsrådet Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260