Tillbaka

I fortsättningen blir det möjligt att köra buss redan som 18-åring

I fortsättningen blir det möjligt att köra buss redan som 18-åring

Pressmeddelande 29.08.2008 07.55 fi sv

I fortsättningen blir det möjligt att köra buss som 18-åring och körkort av D-klass kan man avlägga utgående från ett körkort av B-klass. Tidigare har det som grund krävts körkort av C-klass och 21 års ålder.

Sänkandet av åldersgränsen underlättar införandet av yrkesutbildningen på ungdomsstadiet. Förutom yrkeskompetensen och körkort av B-klass krävs utbildning för bussförargrundexamen. Utan utbildning för grundexamen är åldersgränsen fortfarande 21 år.

Utbildningen för bussförargrundexamen kan inledas genast efter grundskolan. Ändringen antas också öka antalet kvinnor som söker sig till branschen.

Ändringarna beträffande busskörkortet träder i kraft den 10 september 2008 och de nya förordningarna om avläggande av examen för lastbilskörkort den 10 september 2009. Statsrådet fattade beslut i frågan torsdagen den 28 augusti.

Förändringarna anknyter till lastbils- och bussförarnas kommande krav på yrkesbehörighet. För att man ska få köra buss är huvudregeln från den 10 september att man också genomgått utbildning för yrkesbehörighet.

Innehållet i körundervisningen och dess mängd ses över. En person som kommer till förarundervisning för C-klass bör i fortsättningen inneha körrätt för B-klass.

Man bör obligatoriskt att ha avlagt det andra avsnittet av bilskolundervisningen innan man får busskörkortet. Sålunda kan man i praktiken få ett busskörkort tidigast ett halvt år efter det man blivit myndig.

Rätten att med körkort av C-klass temporärt flytta materiel av D- och E-klass upphör från den 10 september 2008. Undantag är prov- och flyttningskörningar i samband med service och reparation av fordon samt utrycknings- och trafikövervakningsuppdrag.


Ytterligare information:

regeringsrådet Eija Maunu, tfn (09) 160 28571 eller 040 716 4140