IMO:ssa viimeisteltiin lyhyen aikavälin päästövähennyskeino – Suomen huolet kuultiin

Tiedote 14.06.2022 13.15 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. (Kuva: Laura Kotila / VNK)

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriympäristön suojelukomitea kokoontui 6.–10.6.2022. Etäkokouksessa tarkennettiin ohjesäännöin jo kesäkuussa 2021 neuvoteltua lyhyen aikavälin päästövähennyskeinoa. Keino koostuu olemassa olevien alusten energiatehokkuuden parantamisesta sekä alusten hiili-intensiteetin rajoittamisesta.

Suomen tavoitteena oli, että lyhyen aikavälin keinon yleistä ilmastokunnianhimon tasoa ei lasketa, ja että keinon ohjesäännöt huomioivat talvimerenkulun erikoisolosuhteet. Molemmat neuvottelutavoitteet toteutuivat. Jäävahvistetut alukset huomioidaan nyt neuvotellussa uudessa sääntelyssä korjauskertoimin.

- Jäävahvistettujen alusten huomiointi maailmanlaajuisessa päästösääntelyssä on Suomelle erittäin tärkeä asia. Tämä IMO:ssa saavutettu neuvottelutulos osoittaa, että alusten tasapuolisen kohtelun periaatteesta halutaan kansainvälisesti edelleen pitää kiinni, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Keskipitkän aikavälin päästövähennyskeinoihin liittyvää keskustelua ei istunnossa juurikaan ehditty käydä. Suomi kannattaa EU-jäsenvaltioiden esittämää maailmanlaajuisen polttoainestandardin ja taloudellisen ohjauskeinon yhdistelmää.

Suomen ajamat ehdotukset IMO:n uusiksi työjärjestelyiksi päästövähennysneuvotteluihin eivät tässä istunnossa edenneet. Suomen esittämin järjestelyin neuvotteluita voitaisiin käydä tehokkaammin. Asia kuitenkin pysyy agendalla ja se pyritään ratkaisemaan heti, kun kokoukset järjestetään taas IMO:n päämajassa Lontoossa, meriympäristön suojelukomitean kokousten osalta mahdollisesti tämän vuoden joulukuussa.

Välimeri rikinoksidien rajoitusalueeksi

Istunnossa hyväksyttiin alustavasti koko Välimeren julistaminen rikinoksidien rajoitusalueeksi (Sulphur Emission Control Area, SECA). Tämä on usean vuoden ponnistusten tulos etenkin EU-jäsenvaltioilta. Esityksen tekivät kaikki Välimeren rantavaltiot ja rikkidirektiiviin perustuvan EU:n yksinomaisen toimivallan vuoksi kaikki EU:n jäsenvaltiot.

Suomella on ollut roolinsa esityksen valmistelussa mm. Itämeren hyvien kokemusten jakamisen kautta. Lisäksi Ilmatieteen laitos on ollut tekemässä esityksen päästö- ja vaikutustenarviointeja. Itämeri on ollut SECA-alue vuodesta 2015 lähtien.

Mitä seuraavaksi?

Neuvottelut keskipitkän ja pitkän aikavälin päästövähennyskeinoista sekä IMO:n alustavan kasvihuonekaasustrategian päivittämisestä jatkuvat joulukuussa 2022 sekä kasvihuonekaasutyöryhmän 13. kokouksessa että meriympäristönsuojelu­komitean 79. istunnossa.

Lisätietoja:

Suomen pysyvän edustajan sijainen IMO:ssa, johtava asiantuntija Anita Mäkinen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, p. 040 162 4592, anita.makinen@traficom.fi, Twitter @AnitaMakinen

neuvotteleva virkamies Eero Hokkanen, LVM, p. 050 476 0401, eero.hokkanen@gov.fi, Twitter @eerohokkanen