null Inbjudan och anmälan till forumet Finland går och cyklar den 7 september

Inbjudan och anmälan till forumet Finland går och cyklar den 7 september

Pressmeddelande 19.08.2020 12.21 fi sv en

Cyklist, fotgängare och hund. (Bild: Kommunikationsministeriet och Kati Närhi)

Intressentforumet Finland går och cyklar förmedlar information om sektorn och lyfter fram lyckade åtgärder i Finland och i världen. Forumet stöder förverkligandet av målen för det nationella programmet för att främja gång och cykling. Målet är att öka gång- och cykeltrafiken med 30 procent fram till 2030.

Kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket Traficom och Trafikledsverket ordnar det första forumet i form av ett webbinarium måndagen den 7 september 2020 kl. 13–15.15. Till forumet bjuder vi in sådana representanter för städer, kommuner, organisationer, företag och statsförvaltningen som genomför det nationella programmet för att främja gång och cykling.

Under forumet får man bland annat lyssna till kommunikationsminister Timo Harakkas anförande om de nationella målen för gång och cykeltrafik samt Mikko Ahos anförande om det utmärkta arbetet för att främja gång och cykeltrafik i Helsingfors. Aho är sektorchef vid stadsmiljösektorn i vår huvudstad. Det utlovas också en paneldiskussion med några för evenemanget väldigt intressanta deltagare. Evenemanget hålls på finska med undantag för Nederländernas presentation, som hålls på engelska.

Anmäl dig till forumet senast onsdagen den 2 september via länken nedan:

https://link.webropolsurveys.com/S/1793EED99D0D8B07

Ytterligare information:

Tuire Valkonen, specialsakkunnig, tfn 029 534 2047, tuire.valkonen(at)lvm.fi, Twitter @ValkonenTuire

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen