null Informationssäkerhetsdagen har temat bilder på webben

Informationssäkerhetsdagen har temat bilder på webben

Nyhet 09.02.2010 15.00 fi sv

Huvudtemat för årets Informationssäkerhetsdag är publicering av bilder på webben. Under den nationella Informationssäkerhetsveckan och på den internationella Informationssäkerhetsdagen den 9 februari diskuteras publiceringen av bilder utgående från integritetsskyddet, upphovsrätten och nätmobbning.

Projektet Informationssäkerhetsdagen har gjort en utredning av hur barn och unga använder bilder på nätet. För de flesta av barnen och ungdomarna är det naturligt att söka och titta på bilder på webben. Sina egna bilder delar barnen och ungdomarna emellertid inte lika ofta ut på webben.

Ju äldre de svarande var, desto oftare delade de ut bilder eller videor av sig själv till sina bekanta över nätet: av de svarande i åldern 12-15 år gör redan omkring hälften det åtminstone ibland.

På basen av undersökningen sker i allmänhet inga överdrifter då bilderna publiceras, men 10 procent av de svarande berättar ändå att de ångrat sig åtminstone någon gång. Var tionde av de svarande uppgav också att de på webben hittat pinsamma bilder av sig själv som någon annan hade publicerat. För dem som är över 12 år är utdelning av bilder en markerad form av socialt umgänge på webbens mötesplatser.