Tillbaka

Informationssäkerhetsstrategin stöder digitaliseringen i Finland

Informationssäkerhetsstrategin stöder digitaliseringen i Finland

Nyhet 11.03.2016 16.36 fi sv

Visionen i informationssäkerhetsstrategin för Finland är att Finland ska vara hemlandet för världens mest tillförlitliga digitala affärsverksamhet.

Enligt strategin ska Finland med tanke på digital affärsverksamhet vara ett konkurrenskraftigt och framstegsvänligt land där det är tryggt att ta fasta på digitaliseringens möjligheter. I strategin ställs mål för utvecklingen av det inhemska informationssäkerhetsarbetet och i den förpliktas myndigheterna att hjälpa sammanslutningar och medborgare att förbättra sin informationssäkerhet.

Den arbetsgrupp som utarbetat strategin överlämnade den 10 februari 2016 sitt förslag till en informationssamhällsstrategi till kommunikationsminister Anne Berner. Ministern godkände innehållet i strategin den 10 mars 2016.

Kommunikationsministeriet har i enlighet med regeringsprogrammet berett informationssäkerhetsstrategin med hjälp av en arbetsgrupp och ett brett samarbetsnätverk. I strategin beskrivs det finländska informationssäkerhetsarbetet med hjälp av mål, prioriteringar och åtgärder. Strategin är en del av regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet.