Informationsutbytet om trafikförseelser förbättras mellan EU-länderna

Nyhet 27.03.2014 14.59 fi sv en

Fortkörning (Foto: Rodeo)

Regeringen föreslår att riksdagen ska stadfästa en ändring av vägtrafiklagen som förbättrar informationsutbytet om trafikbrott och -förseelser.

Lagen träder i kraft den 14 april 2014.

Polisen kan skicka till ägaren, innehavaren eller tillfälliga användaren av ett fordon som registrerats i ett annat EU-land ett meddelande om t.ex. brott mot hastighetsbegränsningen, rattfylleri eller om körning mot röda ljus.

Meddelandet ska innehålla uppgifter om bland annat brottsplatsen och -tidpunkten, fordonet och eventuellt om det påföljande straffet.