Inget tvång att använda säkerhetsbälte i uppsamlingstrafik

Pressmeddelande 20.04.2006 14.53 sv

När plikten att använda säkerhetsbälte träder i kraft i början av maj godkänns vissa undantag. Man behöver inte använda säkerhetsbälte i uppsamlingstrafik som sköts med lastbil, till exempel sophämtning. Å andra sidan begränsas taxiförarnas frihet att låta bli att använda säkerhetsbälte.

Statsrådet gav en förordning i ärendet den 20 april. Förordningen träder i kraft samtidigt med direktivet om säkerhetsbälten.

Enligt förordningen gäller tvånget att använda säkerhetsbälte inte kortvarig distributions- och uppsamlingstrafik med lastbil. Förutsättningen är att den sträcka som körs är högst hundra meter i taget och att det är en betydande olägenhet att använda säkerhetsbälte.

Inte heller enligt de gamla reglerna är det tvång att använda säkerhetsbälte i distributionstrafik som sköts med person- och paketbil, så som utdelning av post.

Taxiförarna har hittills varit helt befriade från att använda säkerhetsbälte. Från början av maj måste föraren emellertid använda säkerhetsbälte under skolskjutsar och då han kör ensam.


Ytterligare information

överinspektör Janne Mänttäri, tfn (09) 160 28569 eller 0400 693 544