Innovationer inom rymdområdet hjälper människor i vardagen och stöder bekämpning av klimatförändringen

Pressmeddelande 10.12.2019 15.17 fi sv en

European Space Week 2019

Bekämpning av klimatförändringen, hållbar tillväxt, hållbar användning av rymden och Arktis, dvs. de centrala budskapen under Finlands EU-ordförandeskap, var centrala teman på programmet för evenemanget European Space Week den 3–5 december i Helsingfors.

Evenemanget samlade över 700 representanter för företag, forskningsorganisationer och rymdförvaltningen för att diskutera europeisk rymdpolitik.

– EU:s konkurrenskraftsråd godkände förra veckan rådets slutsatser om rymdlösningars betydelse för Arktis som beretts under Finlands ledning. Rymdveckan ordnades därmed vid en lämplig tidpunkt, säger Maija Lönnqvist, ledande sakkunnig vid arbets- och näringsministeriet.

Syftet med evenemanget European Space Week är att främja medvetenheten hos företag, forskningsorganisationer, beslutsfattare och den stora allmänheten om möjligheterna för europeiska rymdprogram. Kärnan i evenemanget var ett seminarium som behandlade den europeiska rymdpolitiken och rymdstrategin. Seminariet innehöll fyra paneler som fokuserade på teman under Finlands EU-ordförandeskap: 

1. Rymdlösningar inom bekämpandet av klimatförändringar
2. Ny rymdekonomi som en faktor vid hållbar tillväxt
3. Hållbar användning av rymden
4.  Rymdlösningar vid hållbart utnyttjande av Arktis.

President Tarja Halonen som öppnade seminariet betonade i sitt tal särskilt rymdlösningarnas betydelse för en hållbar utveckling och vardagen för var och en.

– Utöver uppföljning av klimatförändringen kan man med rymdtekniker till exempel främja utvecklingen i glesbygden genom distansutbildning och telemedicin, sade president Halonen.

I sitt tal betonade president Halonen även betydelsen av gemensamma internationella regler vid ansvarsfull användning av rymden. En av panelerna behandlade detta för Finland viktiga tema.

– Alla aktörer ska sörja för en hållbar användning av rymden för att samhällets kritiska tjänster ska kunna säkerställas nu och i framtiden, sammanfattade Jenni Tapio, ledande sakkunnig vid arbets- och näringsministeriet, panelens slutsatser.

Rymdveckan avslutades med ord av Petri Peltonen, understatssekreterare vid arbets- och näringsministeriet.

 – Samarbetet inom rymdområdet är nödvändigt för att säkerställa Europas konkurrensförmåga, sade understatssekreterare Peltonen.

– Evenemanget visade hur mångsidig kompetens det finns i Europa, fortsatte understatssekreterare Peltonen.

Den finländska rymdkompetensen var ett viktigt tema i utställningarna och anförandena under rymdveckan.

– Finland är en lättrörlig och erkänd expert när det gäller växande rymdrelaterad affärsverksamhet. Målet med vår nationella rymdstrategi är att år 2025 vara världens mest attraktiva och lättrörliga miljö för rymdrelaterad affärsverksamhet. För att nå målet är det kritiskt viktigt att utnyttja de europeiska möjligheterna, säger Kimmo Kanto, direktören för rymdärenden vid Business Finland.

– Utnyttjandet av rymddata möjliggör utveckling av nya tjänster och tillämpningar inom samhällets olika sektorer. Dessutom får man nödvändig information för kampen mot klimatförändringen och beslutsfattandet, fortsätter Päivi Antikainen, enhetsdirektör vid  kommunikationsministeriet.

Europeiska kommissionen ordnade evenemanget European Space Week tillsammans med finländska partner som en del av Finlands EU-ordförandeskap.

Ytterligare upplysningar:

Maija Lönnqvist, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 331 3791
Jenni Tapio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 562 9135
Kimmo Kanto, direktör för rymdärenden, Business Finland, tfn 050 5577 852
Päivi Antikainen, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 050 382 7101