null Intelligent trafik blir ett redskap för trafikpolitiken

Intelligent trafik blir ett redskap för trafikpolitiken

Pressmeddelande 23.04.2008 13.08 fi sv

Kommunikationsministeriet har tillsatt professor Risto Kulmala som utredningsman för att klarlägga hur man kan förbättra trafiksystemet med hjälp av informations- och kommunikationsteknik och med hjälp av intelligent trafik. Kulmala har i uppdrag att hitta de faktorer som gör att tillgodogörandet av informations- och kommunikationstekniken går långsamt inom utbudet av trafiknät och tjänster.

Utredningsmannen ger förslag till möjligheter att utnyttja intelligent trafik. Han ska också ge förslag till hur arbetsfördelningen kan göras klarare mellan den offentliga förvaltningen, dem som erbjuder privata tjänster, näringslivet och konsumenterna.

Utredningsmannens arbete styrs förutom av regeringsprogrammet också av den färska trafikpolitiska redogörelsen samt av den logistikstrategi som för närvarande görs upp och av EU:s riktlinjer, så som det nya verksamhetsprogrammet för intelligent trafik.

I sitt arbete har utredningsmannen har en grupp experter från kommunikationsministeriet som stöd. Arbetet ska vara klart i mitten av oktober.

Med hjälp av intelligent trafik, med andra ord trafiktelematik, strävar man att få fram nya tekniska lösningar som stöd för vardagstrafiken och klimatpolitiken och för att öka trafiksäkerheten.

Den intelligenta trafiken kombinerar informations- och kommunikationsteknik med till exempel positionsinformation. Intelligent trafik utnyttjas redan i till exempel väder- och ruttjänster, för variabla hastighetsbegränsningar, inom kollektivtrafikens informationstjänster samt inom system som underlättar logistiken.

Ytterligare information:
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389 eller 0500 787742