Investeringsstöd för fartyg ger lättnader i anpassningen till svavelutsläppsgränserna

Nyhet 14.03.2013 14.31 fi sv en

Ett finskt rederi kan få stöd för investeringsprojekt i fartyg som medför effekter som avsevärt förbättrar miljön.

Statsrådet utfärdade den 14 mars en förordningsändring om de villkoren för investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet. Förordningsändringen träder i kraft den 1 april 2013 och ansökan om stöd börjar den 2 april.

I och med ändringen utvidgas stödet till fartyg som redan är i bruk. Miljönormerna för sjöfarten har ändrats och rederierna kommer under de närmaste åren att få nya krav speciellt på att minska svavelhalten i bränslet. Statsrådets gällande förordning om miljöinvesteringsstöd för fartyg omfattar endast investeringar i nya fartyg.

Efter förordningsändringen kan investeringsstödet riktas på reningsteknologi för att rena avgasutsläpp, i synnerhet på installation av svavelrenare i äldre fartyg.