Investeringsstöd för miljövänliga fartyg

Nyhet 11.11.2010 15.53 fi sv

Ett finskt rederi kan få stöd för ett projekt som förbättrar miljön på ett betydande sätt. Stöd kan beviljas ett nytt miljövänligt fartyg för extra miljöinvesteringskostnader.

Tekniska lösningar som syftar till att till exempel möjliggöra användningen av alternativa bränslen eller till att minska utsläppen från bränsle är också en grund till erhållande av investeringsstöd.

Statsrådet utfärdade den 11 november en förordning om de allmänna villkoren för investeringstöd som förbättrar miljöskyddet hos fartyg. Förordningen träder i kraft den 12 november 2010.