Tillbaka

Jaana Heikkinen utnämnd till regeringsråd

Jaana Heikkinen utnämnd till regeringsråd

Pressmeddelande 31.01.2006 14.24 sv

Statsrådet har utnämnt transportattaché, juris kandidat Jaana Heikkinen (40) till en befattning som regeringsråd vid kommunikationsministeriet från och med den 1 februari. Heikkinens befattning ligger inom trafikserviceenheten vid trafikpolitiska avdelningen.

Regeringsrådet deltar i beredningen av lagstiftningen och utvecklingsprojekt inom sjöfarten, miljövårdsärenden inom sjöfarten och internationellt samarbete. Dessutom hör sjöfartens EU-frågor och internationella avtal till hennes arbetsuppgifter.

Jaana Heikkinen arbetar sedan 2004 som utrikesministeriets transportattaché i Bryssel. Hon har skött ärenden kring landsvägs- och insjötrafik, TEN-nätverket och sjöfart. Vid kommunikationsministeriet har Heikkinen verkat som tidsbundet anställd regeringssekreterare under perioden 2000-2003. Tidigare arbetade hon vid jord- och skogsbruksministeriet.

Ytterligare information:
byggnadsrådet Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260