Tillbaka

Järnvägslagen öppnar Finlands interna godstrafik för konkurrens

Järnvägslagen öppnar Finlands interna godstrafik för konkurrens

Pressmeddelande 16.03.2006 16.18 sv

Den nationella godstrafiken på järnvägarna i Finland öppnas för konkurrens från början av 2007. Regeringen ger en proposition till riksdagen till en ny järnvägslag, som skapar förutsättningar för en övergång till ett system baserat på konkurrens.

Persontrafiken sköts fortsättningsvis av VR Aktiebolag. Den öppnade konkurrensen gäller inte heller järnvägstrafiken mellan Finland och Ryssland.

Kommunikationsministeriet uppskattar att verkningarna av att man öppnar godstrafiken för konkurrens blir relativt små. Det är närmast järnvägsbolag som bedriver matartrafik som troligen skulle komma in på marknaden. Hittills har ett företag meddelat sitt intresse, estniska AS Spacecom. På de finska järnvägarnas marknad för godstransporter rör sig årligen belopp på cirka 350 miljoner euro.

Kommunikationsministeriet beviljar det tillstånd som krävs för järnvägsverksamheten. Det företag som vill in på marknaden bör uppfylla stränga säkerhetskrav och det bör också ha den utrustning som behövs för trafiken samt en kompetent personal.

Järnvägslagen är en följd av Europeiska unionens andra järnvägspaket. Det första järnvägspaketet öppnade den internationella godstrafiken mellan EU-länderna för konkurrens. Avsikten med det tredje paketet som nu är under behandling i EU är att öppna EU:s interna internationella persontrafik för konkurrens år 2010. Projektet inverkar inte på Finlands situation, eftersom Finland inte har persontrafik till andra EU-länder.

Järnvägsverkets uppgifter klarnar

Järnvägslagen definierar också Järnvägsverkets uppgifter. Ämbetsverket som placeras i Helsingfors inleder sin verksamhet den 1 september.

Järnvägsverket svarar framför allt för säkerheten och den tekniska kompatibiliteten i järnvägstrafiken. Som en följd av förändringen överförs 15 tjänster från Banförvaltningscentralen till Järnvägsverket.

Kommunikationsministeriet har för lagförslaget bett om utlåtanden av de myndigheter som är centrala för järnvägsbranschen samt av representanter för branschens arbetstagare och näringsliv. Hösten 2005 ordnade ministeriet dessutom ett diskussionsmöte kring järnvägslagen.Ytterligare information:
regeringsrådet Hannu Pennanen, tfn (09) 160 28470 eller 040 551 8332