Johanna Särkijärvi blir strategidirektör vid kommunikationsministeriet för tiden 1.2–2.9.2022

Pressmeddelande 13.01.2022 14.20 fi sv

Johanna Särkijärvi (Bild: Tomi Parkkonen)

Kommunikationsministeriets strategidirektör Anna Similä är tjänstledig under tiden 20.1–2.9.2022. Trafikrådet Johanna Särkijärvi har förordnats att sköta vikariatet som strategidirektör från och med den 1 februari 2022.

I början av februari återvänder Särkijärvi till kommunikationsministeriet från arbets- och näringsministeriet där hon i knappt ett år har varit i personalrotation och ansvarat för samordningen av genomförandet av den nationella ackumulatorstrategin. Dessutom har hon för arbets- och näringsministeriets del varit ansvarsperson för programmet för hållbar tillväxt inom transportsektorn.

Vid kommunikationsministeriet har Särkijärvi arbetat som bland annat forskningsdirektör innan hon övergick till arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare information:

Minna Kivimäki, kanslichef, tfn 0295 342 389