null Jussi Kaurola blir generaldirektör för Meteorologiska institutet

Jussi Kaurola blir generaldirektör för Meteorologiska institutet

Pressmeddelande 13.08.2020 13.36 fi sv en

Jussi Kaurola (Kuva: Ilmatieteen laitos / LVM)

Statsrådet har utnämnt filosofie doktor Jussi Kaurola (f. 1962) till generaldirektör för Meteorologiska institutet. Tjänsteförhållandet är tidsbundet och tillsätts för perioden 1.9.2020–31.12.2023.

Jussi Kaurola har utexaminerats till filosofie doktor 1996. Han har varit äldre forskare vid Meteorologiska institutet sedan 1996, direktör för resultatområdet för Väder och säkerhet 2013–2017 och branschdirektör för centret för väder, hav och klimatservice sedan januari 2018.

För närvarande är Kaurola tillfällig generaldirektör för Meteorologiska institutet eftersom den tidigare till tjänsten utnämnde Juhani Damski övergick till tjänsten som kanslichef vid miljöministeriet i början av juni. Den ordinarie innehavaren av tjänsten som generaldirektör, Petteri Taalas, är tjänstledig för att sköta uppgiften som generalsekreterare för Meteorologiska världsorganisationen WMO till utgången av 2023.

Ytterligare information:

Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 0295 34 2389