null Kalle Jokinen styrelseordförande i Trafikskyddet

Kalle Jokinen styrelseordförande i Trafikskyddet

Nyhet 18.02.2016 13.57 fi sv

Lastbil på vinter (Bild: Rodeo)

Riksdagsledamot Kalle Jokinen har utnämnts till ordförande i Trafikskyddets styrelse för den följande tvåårsperioden.

Till övriga medlemmar för den följande tvåårsperioden har statsrådet förordnat trafikrådet Sabina Lindström från kommunikationsministeriet (suppleant: trafikrådet Risto Murto) och polisinspektör Jari Pajunen från inrikesministeriet (suppleant: polisinspektör Seppo Sivula).

I styrelsen fortsätter till utgången av 2016 undervisningsrådet Jukka Lehtinen från undervisnings- och kulturministeriet (suppleant: undervisningsrådet Heli Nederström) och regeringssekreterare Tiina Muinonen från social- och hälsovårdsministeriet (suppleant: direktör Kari Paaso).

Statsrådet fattade beslut om medlemmarna och suppleanterna i Trafikskyddets styrelse den 18 februari 2016.