null Kalle Jokinen styrelseordförande i Trafikskyddet

Kalle Jokinen styrelseordförande i Trafikskyddet

Pressmeddelande 18.02.2016 13.34 fi sv

Riksdagsledamot Kalle Jokinen har utnämnts till ordförande i Trafikskyddets styrelse för den följande tvåårsperioden.

Till övriga medlemmar för den följande tvåårsperioden har statsrådet förordnat trafikrådet Sabina Lindström från kommunikationsministeriet (suppleant: trafikrådet Risto Murto) och polisinspektör Jari Pajunen från inrikesministeriet (suppleant: polisinspektör Seppo Sivula).

I styrelsen fortsätter till utgången av 2016 undervisningsrådet Jukka Lehtinen från undervisnings- och kulturministeriet (suppleant: undervisningsrådet Heli Nederström) och regeringssekreterare Tiina Muinonen från social- och hälsovårdsministeriet (suppleant: direktör Kari Paaso).

Statsrådet fattade beslut om medlemmarna och suppleanterna i Trafikskyddets styrelse den 18 februari 2016.

Trafikskyddet är en offentligrättslig förening som verkar under tillsyn av kommunikationsministeriet. Trafikskyddets styrelse består av ordföranden och elva övriga medlemmar.

Statsrådet förordnar för två år i sänder ordföranden och fyra medlemmar, vilka företräder kommunikationsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. Centralorganisationen väljer de sju övriga medlemmarna i styrelsen.

Ytterligare information:

Marcus Merin, överingenjör, tfn 0295 342 374, fornamn.efternamn@lvm.fi