null Kanalerna på Canal+ minskar i antennätet till tre

Kanalerna på Canal+ minskar i antennätet till tre

Pressmeddelande 04.02.2010 16.32 fi sv

På avgiftsbelagda Canal+ kan man i antennätet från början av juli se endast tre kanaler mot nuvarande fyra. Förändringen inverkar inte på de Canal+ -sändningar som förmedlas via satellit och kabelnät, där antalet kanaler fortsätter att vara fyra.

Statsrådet beslutade den 4 februari att ändra koncessionen för C More Entertainment, som sänder Canal+ -kanalpaketet, samtidigt som statsrådet godkände den ändring av bestämmanderätten som skett i bolaget. Man minskar antalet kanaler för att hindra att kommunikationen koncentreras.

Bakom beslutet ligger den svenska Bonnier-koncernens ägande i de bolag som verkar på tv-kanalerna. I Finland hör till Bonnier förutom MTV Oy och SubTV Oy också C More Entertainment, som svarar för sändningen av Canal+ -kanalpaketet och som är ett dotterbolag till C More Group.

Bonnier-koncernen skaffade bestämmanderätten i C More Group år 2009. Genom affären hade Bonnier fått rätt att sända nio programkanaler i Finland.

Nu har koncernen en koncession för att sända åtta programkanaler i antennätet. Koncessioner för sändning i antennätet har i Finland beviljats för samtidig sändning i totalt 22 riksomfattande kanaler.

Ytterligare information
konsultativa tjänstemannen Jussi Mäkinen, tfn (09) 160 28498 eller 040 509 9757