Tillbaka

Kanslichef Korpela: mer vikt bör läggas på transportrelationerna mellan EU och Ryssland

Kanslichef Korpela: mer vikt bör läggas på transportrelationerna mellan EU och Ryssland

Pressmeddelande 02.02.2006 17.41 sv

"En enhetlig lagstiftning för transportmarknaden skulle vara till gagn för hela Europa och i synnerhet transportsamarbetet med Ryssland behöver intensifieras", anser kommunikationsministeriets kanslichef Juhani Korpela. Han talade den 2 februari vid ett logistikseminarium i Helsingfors om Östersjöområdets kommande trafikutmaningar.

"Europeiska kommissionens planer på att utvidga transportkorridorerna i Europeiska unionen är betydelsefulla i synnerhet för Östersjöregionen", sade Korpela. "En viktig transportkorridor är till exempel projektet havens motorväg, som förenar Östersjön med EU:s andra havsområden och Atlanten."

En utveckling av trafikförbindelserna gör transporterna smidigare, men Korpela påminde om att det ännu inte räcker. I trafiken på Ryssland har också andra länder i Östersjöregionen än Finland haft många problem. Till dem hör bland annat stockningar vid gränsövergångarna, myndighetsprocesser som är omöjliga att förutse och dubbelfakturering.

"För att lösa problemen behöver vi mer samarbete med Ryssland. Det bilaterala samarbetet mellan Finland och Ryssland har lett till förbättringar i synnerhet inom järnvägstrafiken, telematiken i logistiken och tullverksamheten. Det är emellertid uppenbart att man inte med bilateralt samarbete når tillräckligt goda resultat", konkluderade Korpela. För en harmonisering av spelreglerna behövs enligt honom politiskt samförstånd mellan EU och Ryssland. En annan viktig förutsättning är att Rysslands medlemskap i WTO blir verklighet.

"Många frågor att lösa mellan EU och Ryssland skulle visserligen bli kvar också efter att Ryssland blivit medlem i WTO. Inom unionen är emellertid två Östersjöländer efter varandra i tur att vara ordförande, Finland och Tyskland. Deras perioder erbjuder en god möjlighet till att transportrelationerna med Ryssland lyfts upp på EU:s agenda", ansåg Korpela.Ytterligare information:
kanslichef Juhani Korpela, tfn (09) 160 28322