null Kanslichef Pursiainen: investeringsplanen för Helsingfors regiontrafik orealistisk

Kanslichef Pursiainen: investeringsplanen för Helsingfors regiontrafik orealistisk

Nyhet 26.05.2011 10.39 fi sv

Kanslichef Harri Pursiainen vid kommunikationsministeriet kritiserar målsättningarna för trafiknätet i Helsingforsregionen. Den finansieringsplan som läggs fram är betydligt högre än den nuvarande med upp till en dubblering av de årliga investeringarna.

- Projektet är inte realistiskt i förhållande till den framlagda tidsplanen. Att påbörja många stora projekt under denna regeringsperiod och låta dem betalas ur kommande regeringars kassa i detta statsfinansiella läge är ganska orealistiskt, konstaterade Pursiainen i sitt tal den 24 maj vid HLJ-seminariet i Helsingfors.

- Statens trafikfinansiering kommer knappast att öka dramatiskt under de närmaste åren. Utsikterna för nya omfattande projekt är ganska små, fortsatte Pursiainen.