Kari Wihlman ny generaldirektör för Trafikverket fr.o.m. den 1 januari 2018

Nyhet 19.10.2017 13.38 fi sv en

Kari Wihlman (Foto: Nina Kaverinen)

Statsrådet har den 19 oktober 2017 utnämnt vicehäradshövding Kari Wihlman till generaldirektör för Trafikverket. Wihlmans mandatperiod är fem år och börjar den 1 januari 2018.

Wihlman övergår till Trafikverket från Trafiksäkerhetsverket Trafi, där han varit generaldirektör sedan 2010. Före det var han överdirektör för Fordonsförvaltningscentralen åren 2008–2009.

Wihlman har gjort en lång karriär inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde och haft ledande poster vid Bilregistercentralen, Fordonsförvaltningscentralen och Trafiksäkerhetsverket Trafi i sammanlagt 26 år.

Trafikverkets nuvarande generaldirektör Antti Vehviläinen övergår till Kommunikationsverket för att leda ett gemensamt projekt för förvaltningsområdet som har som mål att främja införandet av 5G-tekniken i Finland. Projektet omfattar bl.a. utveckling av trafik- och kommunikationsnäten samt automatiseringen inom transportsektorn.

Trafikverket svarar för upprätthållandet och utvecklandet av servicenivån i trafiken på trafikleder som förvaltas av staten. Ämbetsverket främjar trafiksystemets funktion och säkerheten i trafiken samt en balanserad och hållbar utveckling av regionerna. Ämbetsverket administrerar, upprätthåller och utvecklar landsvägar samt statens bannät och vattenleder. Trafikverket har en personal på cirka 650 anställda.