Kirsi Karlamaa blir generaldirektör för Trafik- och kommunikationsverket Traficom

Pressmeddelande 19.12.2018 14.10 fi sv en

Kirsi Karlamaa (Foto: Vesa Kippola/Imagokuva)

Statsrådet utnämnde den 19 december 2018 diplomingenjör Kirsi Karlamaa till generaldirektör för Trafik- och kommunikationsverket Traficom. Generaldirektörstjänsten tillsätts för fem år från och med den 20 december 2018.

Karlamaa inleder arbetet på kommunikationsministeriet och övergår till Traficom den 1 januari 2019.

Kirsi Karlamaa har sedan början av 2016 varit generaldirektör för Kommunikationsverket. Dessförinnan har hon innehaft många ledande positioner vid Kommunikationsverket, bland annat som direktör för frekvensförvaltningen och Cybersäkerhetscentret.

Transport- och kommunikationsverket Traficom svarar för den riksomfattande utvecklingen av informationssamhället och transportsystemet. Den övervakar och främjar tjänster för trafik, transport och kommunikation och marknaden för dem. Ämbetsverket är en myndighet som betjänar medborgare och företag i ärenden som gäller tillstånd, registrering, godkännanden och säkerhet inom områdena för trafik, transport och kommunikation. Traficom svarar också för att ordna nödvändiga examina inom området.

Verket har cirka 900 anställda.

Traficom inleder sin verksamhet den 1 januari 2019. Det nya verket för samman Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket och vissa funktioner vid Trafikverket. Det nuvarande Trafikverket fortsätter sin verksamhet som Trafikledsverket.

Mer information:

Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 0295 342 389

Förfrågningar om intervjuer med Kirsi Karlamaa:

Ledande kommunikationsexpert Jaana Mäkiniemi, Kommunikationsverket, tfn 029 539 0416, förnamn.efternamn(at)ficora.fi. Ersätt (at) med @.