null Kiuru: Lagstiftningen bör tillåta att 700 MHz-bandet anvisas för mobila tjänster

Kiuru: Lagstiftningen bör tillåta att 700 MHz-bandet anvisas för mobila tjänster

Pressmeddelande 25.01.2013 14.51 fi sv en

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru efterlyser redan nu författningsändringar så att tv-bandet 700 megahertz (MHz) kan allokeras för det trådlösa bredbandet.

Enligt Kiuru behövs reformen för att den ändringsplan som riksdagen gett sitt samtycke till ska gå att genomföra i början av år 2017.

- För närvarande används frekvensen 700 MHz för tv-sändningar. En ändring av användningen av frekvensbandet står i linje med den vilja som riksdagen gett uttryck för då den i december 2012 godkände det kommunikationspolitiska programmet för elektroniska medier. Med tanke på beredningen och de förestående förhandlingarna är det viktigt att lagstiftningen moderniseras i god tid, säger Kiuru.

Om användningen av frekvensbandet ändras krävs det frekvenskoordinering med våra grannländer. Kiuru tänker diskutera frågan med sina ministerkolleger under vårens lopp. På tjänstemannanivå inleds förhandlingarna om koordinering så snart som möjligt.

På det internationella planet fattas det slutliga beslutet om att anvisa 700 MHz-bandet för mobil kommunikation vid Internationella teleunionens (ITU) världsradiokonferens (WRC) 2015. Ett preliminärt beslut i frågan fattades på fjolårets konferens (WRC-12).

I väntan på det slutliga WRC-beslutet träder den författningsändring som gäller användningen av frekvensen i kraft villkorligt i Finland.

Ytterligare information:

Maaret Suomi, lagstiftningsråd, tfn 040 700 5620
Olli-Pekka Rantala, chef för enheten för kommunikationsmarknaden, tfn 050 344 3400