null Klimatförändringen tema på de nordiska och baltiska trafikministrarnas möte

Klimatförändringen tema på de nordiska och baltiska trafikministrarnas möte

Pressmeddelande 28.08.2007 13.45 sv

Trafikministrarna från de nordiska och baltiska länderna samlas i Joensuu den 4-5 september. Mötets huvudteman är trafikpolitikens roll för att dämpa klimatförändringen och främjande av tillgängligheten i trafiken.

Mötet leds av trafikminister Anu Vehviläinen. Från fyra nordiska länder, Åland och de tre baltiska länderna deltar trafikministern i mötet, Norge representeras av statssekreteraren. Dessutom deltar generalsekreteraren för Internationella transportforumet ITF Jack Short.

Trafikministrarnas möte hålls med anledning av att Finland under år 2007 är ordförande för Nordiska ministerrådet.Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Kaj-Peter Mattson, tfn (09) 160 28523 eller 040 548 3447