Klusterprogrammet ArviD påskyndar utvecklingen av digitala televisionstjänster

Pressmeddelande 23.02.2004 00.00 sv

Kommunikationsministeriet har startat klusterprogrammet ArviD för att främja digitala televisionssändningar och affärsverksamhet avseende produktionen av digitalt innehåll. Det tvååriga programmet är öppet för alla aktörer inom området.

Klusterprogrammet ArviD stöder utvecklingen av lätthanterliga och innovativa digitala televisionstjänster, förbättrar förutsättningarna för produktion av digital-TV-tjänster och skapar ett brett samarbetsnät för hela branschen.

Genom ArviD-programmet finansieras olika digital-TV-projekt. De horisontala projekten är till nytta för hela branschen. Ett redan nu pågående horisontalt projekt är uppdateringen av planeringsguiden för utvecklare av digitala televisionstjänster. I de andra horisontala ArviD-projekten kommer man bl.a. att utreda upphovsrättsliga frågor, skapa en utvecklingsstig för den digitala televisionen, analysera intjäningslogik samt erbjuda testtjänster för dem som tillhandahåller digitala televisionstjänster.

Med hjälp av ArviD finansieras även förstudier, utvärderingar eller testning av flerkanalsprojekt inom den offentliga förvaltningen samt företagsprojekt i samverkan med Tekes. Inom ramen för ArviD görs även ett tätt samarbete med forskningsinstitut och olika organisationer. Vidare bidrar programmet till att främja den internationella konkurrenskraften.

Enligt kommunikationsminister Leena Luhtanen är klusterprogrammet en viktig insats för att utveckla de digitala tjänsterna.
- Den digitala televisionen behöver bra innehåll och tjänster som är lätta att använda. Finländska företag har goda förutsättningar att utveckla dylika tjänster. Affärsverksamheten i samband med produktion av innehåll för den digitala televisionen bereder dessutom företagen möjlighet till internationalisering, vilket ytterligare understryker betydelsen av klusterprogrammet, säger minister Luhtanen.