KM förordar att staten också i fortsättningen har ensamrätt till lotsning

Nyhet 10.06.2009 09.20 fi sv

Kommunikationsministeriet har som målsättning att staten också i fortsättningen har ensamrätt till lotsning. Enligt trafikminister Anu Vehviläinen har lotsningen en stor betydelse då man vill trygga säkerheten inom sjöfarten.

- Enligt min åsikt skulle ett öppnande av lotsningen för konkurrens försvåra tillgången till lotsningstjänster och förorsaka risksituationer till sjöss. När staten fortsätter att ha ensamrätt till lotsningsverksamheten säkrar man också att det på Saimen och i Bottenviken finns tillgång till lotsningstjänster till rimligt pris även i fortsättningen, säger Vehviläinen.