KM planerar att återbära avgiften för bedömning av importbilarnas skick

Pressmeddelande 26.06.2008 15.31 fi sv

Kommunikationsministeriet har för avsikt att gottgöra bilisterna för de utgifter de haft för den bedömning av importbilarnas skick som hör till registreringsbesiktningen. Man planerar att ersätta avgifterna ifall den finansiering som behövs godkänns i höstens tilläggsbudget.

Gottgörelsen gäller avgiften för bedömningen av skicket på en bil eller släpvagn som importerats till Finland som begagnad från ett annat EES-land. Bedömningen har ingått som en del av registreringsbesiktningen. Finland fick i juni 2007 en anmärkning av Europeiska kommissionen för kravet på bedömning av bilens skick.

Då kommunikationsministeriet fick vetskap om en dom som EG-domstolen gett Holland för ett motsvarande förfarande gav ministeriet redan i oktober i fjol anvisningar till besiktningskontoren om att frångå de ifrågavarande bedömningarna. De egentliga föreskrifterna färdigställdes i efterskott i mars 2008.

Den kostnadsersättning som ministeriet planerar gäller de bilar och släpvagnar som registreringsbesiktigats i Finland under perioden från 29.6.2007 till 4.10.2007 och som då hade en ikraftvarande periodisk besiktning som gjorts i ett annat EES-land. Ersättningen betalas dessutom för bilar som var så nya att de ännu inte hade behövt genomgå periodisk besiktning.

Man uppskattar att det totalt finns 7000 sådana bilar och släpvagnar. Ersättningssumman är 40-70 euro beroende på fordonsklassen.

Tidsbegränsningen för gottgörelsen räknas från det datum då Finland fick kommissionens anmärkning till den dag då ministeriet gav nya anvisningar till besiktningskontoren.

Om återbäringen av avgifterna godkänns i tilläggsbudgeten kommer anvisningar att ges senare i höst för hur man ansöker om ersättning. Målsättningen är att ansökningsprocessen görs så smidig som möjligt. Ansökan om gottgörelse för bedömningen av bilens skick ska kunna göras vid besiktningskontoret, som också ska förmedla ersättningen till kunden.

Ytterligare information
överdirektör Juhani Tervala, tfn 050 552 7260
trafikrådet Anneli Tanttu, tfn 0400 438 543