KM:s utredning av flygtrafiken blev klar

Nyhet 18.08.2010 21.31 fi sv

En utredning av situationen för inrikes flygtrafik, särskilt i fråga om flygplatserna i Björneborg, Seinäjoki och Jyväskylä, överlämnades onsdagen den 18 augusti till trafikminister Anu Vehviläinen.

Utreningen ger en allmän bild av läget i den inhemska flygtrafiken och dess framtidsutsikter samt av företagsvärldens behov. Tyngdpunkten i utredningen ligger på situationen i Björneborg, Seinäjoki och Jyväskylä. Behoven också i andra ekonomiska regioner går emellertid långt i samma riktning.

För att flygförbindelser ska bestå är förutsättningen att de har en affärsekonomiskt tillräcklig efterfrågan. Centralt för att förbindelserna ska bestå är att regionerna förbinder sig att anlita flygtrafik.

Utnyttjandet av flygrutter med låg trafiknivå stöds bland annat genom information och marknadsföring samt genom att man håller kontakt med företagare och handelskammaren i regionen, så näringslivets behov av resande och den rätta servicenivån för trafiken blir klarlagda.