KM, Trafi och Helsingfors stad står inte bakom arbetsgruppens förslag om flygplatsen i Malm

Nyhet 19.05.2015 10.08 fi sv

Den 17 maj 2015 offentliggjordes en rapport om framtiden för Malms flygplats sammanställd av en arbetsgrupp under ledning av Esa Korjula. Kommunikationsministeriet, Trafi och Helsingfors stad har inte godkänt innehållet i den publicerade rapporten och innehållet representerar inte deras åsikter. Trafi har biträtt arbetsgruppen med teknisk expertis vid upprättandet av rapporten.

Vid ett diskussionsmöte om Helsingfors-Malms flygplats den 4 december 2014 bad trafik- och kommunminister Paula Risikko Trafi göra en bedömning av verksamhetsförutsättningarna för Malms flygplats 2016-2018. Trafi överlämnade utredningen till ministeriet den 13 maj 2015.

Ingen särskild arbetsgrupp tillsattes för utredningen, men avsikten var att höra olika parter i frågan. Den rapport som Esa Korjula och hans arbetsgrupp har utarbetat är inte den bedömning som gjorts på uppdrag av minister Risikko. Det arbete som arbetsgruppen ledd av Korjula har gjort är klart mer omfattande än det uppdrag som Trafi anförtroddes.

Esa Korjulas arbetsgrupp har utarbetat en genomgripande helhetsstudie av flygplatsen i Malm. I rapporten diskuteras bland annat på vilket sätt verksamheten på Malms flygplats skulle kunna fortsätta permanent. I rapporten behandlas också utförligt hur området skulle kunna användas för annat än flygplatsverksamhet. Detta ingick inte i arbetsgruppens uppdrag.

Staten lägger ner sin verksamhet på Helsingfors-Malms flygplats i september 2016. Regeringen beslutade i mars 2014 att dra in verksamheten på Helsingfors-Malms flygplats i samband med beslutet om budgetramarna och en plan för de offentliga finanserna. Helsingfors stad har planer på att senast i början av 2020-talet börja bygga bostäder på det nuvarande flygplatsområdet. Finavias verksamhet på flygplatsen i Malm upphör före utgången av 2016. Finavia har sålt de fastigheter som bolaget tidigare ägde åt Helsingfors stad.