null KM utreder behovet av stöd till de finska varven

KM utreder behovet av stöd till de finska varven

Nyhet 04.02.2010 15.21 fi sv

Kommunikationsministeriet ska utreda möjligheten att stöda de inhemska rederiernas miljövänliga investeringar i nya fartyg. Det exaktare innehållet i och dimensioneringen av sådana åtgärder kommer till beslut först i ett senare skede, då de kommersiella anbudsgivningarna får en klarare ställning.

Regeringens finanspolitiska ministerutskott behandlade vid sitt möte den 2 februari de statliga åtgärder som behövs för att stöda den finska varvsindustrin.

Regeringen diskuterade också möjligheten att tidigarelägga statliga fartygsbeställningar utöver de tidigareläggningar man beslutade om under budgetmanglingen i augusti. Om man går in för en eventuell tidigareläggning av fartygsbeställningar fattas besluten om dem på KM:s föredragning i samband med statens första tilläggsbudget.

Regeringens målsättning är att man med statliga åtgärder under våren 2010 genom i första hand inhemska fartygsbeställningar får en orderstock på ca 500 miljoner euro till STX Finland Oy:s Åbovarv.