Tillbaka

KM utreder konsekvenserna av Malm-beslutet i Helsingfors

KM utreder konsekvenserna av Malm-beslutet i Helsingfors

Pressmeddelande 18.01.2005 00.00 sv

Kommunikationsministeriet börjar utreda vilka åtgärder staten har skäl att vidta med anledning av beslutet om Malms flygfält i Helsingfors stadsstyrelse den 17 januari 2005.

Kommunikationsministeriet har bett Luftfartsverket att tillsammans med Gränsbevakningsväsendet utvärdera vilka konsekvenser och kostnader en möjlig stängning av Malms flygfält och tillhörande ersättande förfaranden förorsakar Luftfartsverket och Gränsbevakningsväsendet. Utredningarna skall vara klara till sommaren. Dessutom anser kommunikationsministeriet det vara nödvändigt att Helsingfors stad klarlägger vilka konsekvenser och kostnader beslutet förorsakar de företag som verkar på området. Staten tar ställning till Helsingfors beslut först efter det utredningarna är klara.

Staten har konstaterat att man på vissa villkor är beredd att avstå från Malms flygfält redan i det samarbetsdokument som år 2000 uppgjordes mellan staten och kommunerna i huvudstadsregionen. Då ställde Lipponens andra regering som villkor för att man avstår från flygfältet bland annat att området planeras för bostäder och att parterna gör upp en plan som är möjlig att genomföra för hur Malms flygfält skall ersättas. Också i statsrådets beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen har man förutsatt att en alternativ plats för Malms flygfält bör utredas.

Enligt kommunikationsminister Leena L u h t a n e n utgör de här tidigare besluten från statsmakten en utgångspunkt för behandlingen av frågan vid kommunikationsministeriet.

- Det är emellertid möjligt att ta detaljerad ställning till frågan om att stänga Malms flygfält först när de nödvändiga utredningarna är gjorda, säger Luhtanen.Ytterligare information:
statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325
byggnadsrådet Juhani Tervala, tfn 050 552 7260