Kom ihåg att registrera ny båt i juli

Nyhet 08.07.2014 15.24 fi sv

Båtar vid bryggan (Foto: Rodeo)

Farkostregistret, i dagligt tal båtregistret, övertas av Trafi den 1 augusti. Överföringen från magistraten medför ett två veckor långt driftsavbrott i början av augusti. Under den tiden kan anmälningar göras som vanligt men nya registerbeteckningar kan inte beviljas.

Trafi påpekar därför att det för den som planerar att skaffa en ny båt lönar sig att sköta första registreringen före början av augusti. I annat fall kan båten inte användas under de två första veckorna i augusti. Första registrering av båtar löper normalt igen från och med den 18 augusti.

Båtägarna behöver inte vidta några åtgärder på grund av att båtregistret överförs från magistraten. Alla nuvarande registeruppgifter överförs automatiskt till Trafi. Alla dokument som utfärdats av magistraten liksom båtens registerbeteckning förblir i kraft också efter att Trafi övertagit registret.