null Kom med och påverka – mötet med intressentgrupperna om trafiksäkerhetsstrategin direktsänds på nätet

Kom med och påverka – mötet med intressentgrupperna om trafiksäkerhetsstrategin direktsänds på nätet

Pressmeddelande 29.07.2021 14.27 fi sv en

Möte för intressentgrupperna om beredningen av trafiksäkerhetsstrategin. I fotot spårvagnar och bilar framför Helsingfors järnvägsstationen (Foto: KM, Shutterstock/Milkovasa)

Den 10 augusti 2021 kl. 13–15 ordnar kommunikationsministeriet ett möte för intressentgrupperna. Mötet handlar om beredningen av trafiksäkerhetsstrategin. Mötet är för inbjudna deltagare men det går att följa mötet i direktsändning. Även andra än de som inbjudits till mötet kan kommentera och ställa frågor under mötet.

Kommunikationsministeriet bereder just nu en ny trafiksäkerhetsstrategi. Visionen är att alla trafikformer före 2050 ska vara så säkra att ingen dör eller skadas allvarligt i trafiken.

Strategiutkastet har utarbetats i brett förvaltningsövergripande samarbete med berörda parter i trafikbranschen. Utkastet är just nu på remiss.

Mötet öppnas av kommunikationsminister Timo Harakka. Vid mötet berättar direktören för säkerhetsenheten Elina Immonen om trafiksäkerhetsstrategin och beredningen av den. Vid mötet hörs också inlägg från företrädare för Polisstyrelsen, Finlands Sjöräddningssällskap rf och Transport- och kommunikationsverket.

Mötet är en del av konferensen om Europas framtid där alla EU-medborgare är välkomna att delta i diskussionerna och skapa en vision om en gemensam framtid. 

Kom med och hör om var beredningen av trafiksäkerhetsstrategin står just nu, vad målet är och varför. Säg din åsikt och berätta om din vision om säker trafik.

Välkommen att följa mötet med intressentgrupperna via nätet

Mötet med intressentgrupperna om trafiksäkerhetsstrategin direktsänds på nätet. Sändningen är kl. 13.00–15.00 på ministeriets YouTube-kanal.

En mötesinspelning med undertexter kommer senare att finnas på samma adress.

I anslutning till direktsändningen på nätet finns ett diskussionsforum som är öppet för alla. Man kan också delta i diskussionen på sociala medier med hashtaggarna #liikenneturvallisuustrategia, #SinunTulevaisuutesi och #EuroopanTulevaisuus.

Det är också möjligt att påverka beredningen av strategiutkastet genom att ge ett remissvar i tjänsten Utlåtande.fi. Remisstiden för trafiksäkerhetsstrategin går ut den 13 augusti 2021.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av strategin som tjänstemannaarbete tillsammans med intressentgrupperna. Syftet är att ett statsrådets principbeslut om strategin ska fattas senast vid slutet av det här året.

Mer information:

Lasse Heliste, planerare, tfn 050570 9945