Kommissionen föreslår nya bestämmelser för att främja utbyggnad av höghastighetsnät för kommunikation – diskussionsmöte om förordningsförslag 22.3.2023

Pressmeddelande 15.03.2023 11.30 fi sv

Bild: Markus Pentikäinen, Keksi / LVM

Kommunikationsministeriet ordnar onsdagen den 22 mars 2023 klockan 14–15.30 ett diskussionsmöte om Europeiska kommissionens förordningsförslag om effektivisering av utbyggnaden av höghastighetsnät för kommunikation (den s.k. Gigabit Infrastructure Act).

Syftet med förslaget till förordning är att främja ett kostnadseffektivt ibruktagande av supersnabba kommunikationsnät. Med förslaget strävar man efter att bättre än för närvarande kunna bidra till investeringar i nätfiber och till ibruktagande av 5G-förbindelser. Syftet är att främja samanvändning av befintlig fysisk infrastruktur och gemensam utbyggnad av ny fysisk infrastruktur. Kommissionen publicerade förordningsförslaget den 23 februari 2023.

Bakgrunden till kommissionens förslag är EU:s digitala decennium-mål. Enligt det ska varje hushåll ha en fungerande en gigabits nätförbindelse före 2030.

Vad händer härnäst?

Vid diskussionsmötet ska experter från kommunikationsministeriet kort presentera kommissionens förslag till förordning. Därtill får intressentgrupper ge sina synpunkter. Webbinariet är öppet för alla och det ordnas via Teams. Anmäl dig till evenemanget senast den 20 mars via länken nedan.

Statsrådet ska förelägga riksdagen förslaget till förordning under våren. Riksdagen kommer att fastställa Finlands ståndpunkt utifrån statsrådets U-skrivelse.

Ytterligare information:

Sofia Lindbäck, specialsakkunnig, tfn 0295 342 165, sofia.lindback@gov.fi