Tillbaka

Kommissionen vill ha flygtrafiken med i utsläppshandeln

Kommissionen vill ha flygtrafiken med i utsläppshandeln

Pressmeddelande 01.02.2007 14.48 sv

Europeiska kommissionen vill införliva Europeiska unionens flygtrafik i gemenskapens system för utsläppshandel från början av år 2011. Regeringen sände en skrivelse om direktivförslaget till riksdagen den 1 februari.

Kommissionen bedömer i sitt direktivförslag att de kostnader som förorsakas av utsläppshandeln kommer att överföras till biljettpriserna. Kostnaderna för resenären stiger i så fall med endast omkring 2 procent.

Finland har utgångspunkten att man förhåller sig positivt till att utvidga utsläppshandeln till flygtrafiken. I regeringens brev konstateras att Finland emellertid fäster särskild uppmärksamhet vid att reformen är så rättvis som möjligt för flygbolag i avlägset belägna EU-länder, sådana som Finland.

Vilka miljöeffekter direktivförslaget får beror på hur mycket utsläppsrätter som delas ut och på vilka flygningar som omfattas av utsläppshandeln. Enligt förslaget skall endast EU:s interna flygningar omfattas av utsläppshandeln från början av år 2011, från början av år 2012 omfattar den alla flygningar till och från EU-länderna.

Flygtrafikens utsläppshandel föreslås gälla utsläppen av koldioxid. Enligt kommissionen är det möjligt att systemet ännu utvidgas till att gälla utsläpp också av andra växthusgaser.
Ytterligare information:
trafikrådet Risto Saari, tfn (09) 160 28878 eller 040 840 7160