Kommissionens offentliga samråd om framtidens kommunikationsinfrastruktur

Pressmeddelande 01.03.2023 14.50 fi sv en

Photo: Markus Pentikäinen, Keksi / LVM

Kommissionen har inlett ett offentligt samråd om framtidens kommunikationsinfrastruktur och byggandet av den. Syftet med samrådet är att ta del av synpunkter på hur kommunikationssektorn och kommunikationsinfrastrukturen ska utvecklas i framtiden. Med hjälp av en enkät utreder man ett eventuellt behov av ett system där aktörer som använder kommunikationsnät, såsom olika innehållsproducenter, ska delta i finansieringen av näten.

Med hjälp av samrådet ber kommissionen om synpunkter på hur man kan säkerställa att alla parter deltar i de investeringar som kommunikationsinfrastrukturen kräver. Samrådet ska också ta upp frågor som rör utvecklingen av teknik och marknader, tryggandet av konsumenters rättigheter och hindren för den inre marknaden.

Vad händer härnäst?

Det offentliga samrådet om framtidens kommunikationsinfrastruktur pågår till den 19 maj 2023. Enkäten är på engelska och den kan besvaras på engelska, franska eller tyska. Europeiska kommissionen har som mål att på sommaren lägga fram sina slutsatser på basis av samrådet.

Ytterligare information:

Laura Vilkkonen, utvecklingschef, tfn 040 500 0817, laura.vilkkonen@gov.fi