Kommunikationsminister Harakka träffade Sveriges infrastruktur- och bostadsminister

Pressmeddelande 07.03.2023 16.12 fi sv

Kommunikationsminister Harakka och infrastruktur- och bostadsminister Carlson. (Bild: LVM)

Sveriges infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson besökte Finland den 6 mars 2022. Teman för besöksprogrammet var Sveriges EU-ordförandeskap och bilaterala samarbetsmöjligheter. 

Kommunikationsminister Harakka och infrastruktur- och bostadsminister Carlson diskuterade bland annat de lagstiftningsprojekt inom transportsektorn, sektorns civila beredskap och förnyandet av isbrytarna som ska behandlas under Sveriges EU-ordförandeskap. Ministrarna deltog också i en arbetslunch om utvecklingen av elflyg. 

Vi behandlade en rad olika ämnen när vi träffades. Det strategiska samarbetet mellan de nordiska länderna kommer bara att stärkas ytterligare i det nya säkerhetspolitiska läget, säger kommunikationsminister Timo Harakka. 

Ytterligare information: 

Johanna Juselius, specialmedarbetare, tfn 0295 342 141, johanna.juselius@gov.fi