null Kommunikationsminister Harakkas coronatest negativt

Kommunikationsminister Harakkas coronatest negativt

Pressmeddelande 16.09.2020 08.22 fi sv

KOmmunikationsministeriet

Kommunikationsminister Timo Harakka testades för coronavirus och resultatet var negativt.

Minister Harakka övergick till distansarbete som en försiktighetsåtgärd, men fortsätter nu sköta sina tjänsteuppdrag på normalt sätt.

Ytterligare information:

Marjo Jäppinen, kommunikationschef, tfn 0400 804 730