null Kommunikationsminister Lindén: Regeringen stimulerar med bredband

Kommunikationsminister Lindén: Regeringen stimulerar med bredband

Nyhet 30.01.2009 10.58 fi sv

Regeringen presenterade i dag 2009 års första tilläggsbudget och föreslår i det medel för byggande av snabba fiberoptiska förbindelser.

En förlängning av rätten till avskrivning för investeringar till två år som föreslås i tilläggsbudgeten försnabbar skapande av mycket snabba dataförbindelser i hela Finland.

Regeringen beslutade också att tidigarelägga byggandet av bredbandsförbindelser på glesbygdsområdena. Byggnadsanslagen kan användas redan under detta år. För tidigareläggning av byggnaden av fiberoptiken på glesbygdsområdena används 0,5 miljoner euro år 2009.

Byggandet av snabba bredbandsförbindelser ska nu få fart, konstaterar minister Lindén.