Kommunikationsministeriet bereder en modell för stöd till nyhets- och aktualitetsverksamheten vid tv-kanalerna

Nyhet 31.05.2017 16.28 fi sv en

Regeringen har i sin tilläggsbudget för 2017 föreslagit ett stöd på en miljon euro till nyhets- och aktualitetsverksamhet vid tv-kanaler som betjänar allmänintresset (public service). Dessutom ska det anslag som återstår av det innovationsstöd till medierna som anvisats tidigare omfördelas så att det också kan användas till att stödja nyhets- och aktualitetsverksamheten vid public service-tv-kanaler.

Kommunikationsministeriet bereder en statsrådsförordning i vilken man kommer att fastställa närmare kriterier, villkor och förutsättningar för beviljande av stödet.

I enlighet med ett förslag som riksdagsledamot Harry Harkimo lagt fram ska stöd kunna beviljas för redaktionella kostnader i nyhetsverksamheten eller alternativt som ett projektstöd till projekt som utvecklar nyhetsverksamheten.

Genom anslaget säkerställer man mångfald inom nyhetsverksamheten och alternativa nyhetskällor i tv som når samtliga medborgare. Samtidigt förbättras konkurrenskraften och täckningen hos nyhets- och aktualitetsutbudet vid public service-kanalerna samt utvecklas deras verksamhetsmodeller för produktionen av medieinnehåll.

Det föreslås att det tidsbundna programmet ska genomföras 1.7.2017–30.6.2019.