null Kommunikationsministeriet förhandlar om anvisningar för hälsosäkerhet i kollektivtrafiken

Kommunikationsministeriet förhandlar om anvisningar för hälsosäkerhet i kollektivtrafiken

Pressmeddelande 05.08.2020 14.15 fi sv

En buss i Helsingfors (Foto: Maksimilian/Shutterstock)

Kommunikationsministeriet förhandlar med Institutet för hälsa och välfärd om anvisningar för hälsosäkerhet i kollektivtrafiken.

Samtliga aktörer inom kollektivtrafiken från den största till den minsta sammanträdde för första gången den 8 juni på inbjudan av kommunikationsminister Timo Harakka. Då kom man överens om spelreglerna för att säkerställa smidiga och hälsosäkra resor.

– I regel har man hållit fast vid hygienen och avstånden, men det har varit för mycket folk på vissa tåg- och bussturer, konstaterar minister Harakka.

Om trafikföretagen inte kan garantera säkra avstånd, kan de kräva att man skyddar ansiktet. Finnair har ställt ett sådant villkor för passagerarna. Helsingforsregionens trafik (HRT) tänker följa Institutet för hälsa och välfärds anvisningar i frågan.

Kommunikationsministeriet kan inte utfärda en sådan föreskrift, men diskuterar med Institutet för hälsa och välfärd. Kommunikationsministeriet har redan tidigare meddelat att det är berett att till lagen om smittsamma sjukdomar foga en paragraf som också förpliktande ska gälla kollektivtrafiken.

Ytterligare information ger Elina Immonen, direktör för säkerhetsenheten, tfn 050 303 2686