null Kommunikationsministeriet: längre avtal för isbrytningen

Kommunikationsministeriet: längre avtal för isbrytningen

Pressmeddelande 02.03.2010 15.11 fi sv

Kommunikationsministeriet anser att en utveckling och effektivering av inköpen av isbrytningstjänster förutsätter att man övergår till en ny modell för inköpen och till längre avtal. Ministeriets strategi är att Trafikverket vidtar åtgärder för att bereda långa avtal om isbrytningstjänster. Målet är att beredningen fortskrider enligt den tidtabell som budgetberedningen för inkommande år förutsätter.

Man har länge strävat till en effektivering av isbrytningstjänsterna. Denna strävan låg i bakgrunden också för den organisationsförändring som genomfördes 2004, då man grundade rederiverket Finstaship för att ansvara för isbrytarnas verksamhet och Sjöfartsverket fick uppdraget att fungera som beställningsmyndighet för tjänsterna.

Utvecklandet av inköpsförfarandena har emellertid inte lyckats på önskat sätt. Man kan säga att den centrala orsaken till det är att avtalen varit kortvariga. Dessutom har ett problem varit hur investeringskostnaderna ska beaktas i avtalen i en situation då den existerande isbrytarflottan har anskaffats med budgetmedel.

Sjöfartsverkets beställningsuppgifter har överförts till Trafikverket, som inledde sin verksamhet i början av 2010. Trafikverkets uppgift är att se till att isbrytningsassistans finns att tillgå och att beställa de nödvändiga isbrytningstjänsterna.

Från början av 2010 har rederiverket Finstaship bolagiserats till Arctia Shipping Ab.

Ytterligare information:
regeringsrådet Minna Kivimäki, tfn 040 754 9871