Kommunikationsministeriet påskyndar ett avtal om isbrytning

Pressmeddelande 27.09.2006 15.13 sv

Kommunikationsministeriet har sammankallat företrädare för Sjöfartsverket och Rederiverket Finstaship för att behandla frågan om upphandling av isbrytningstjänster.

Målet är att så snart som möjligt nå ett avtal om hur isbrytningstjänsterna skall skötas nästa vinter. Vid sammanträdet representeras ministeriet av kanslichef Harri Pursiainen samt de tjänstemän som svarar för sjöfartspolitik och ägarstyrningen av Rederiverket.

När Sjöfartsverket omorganiserades i början av 2004 åtskiljdes upphandling från produktion av isbrytningstjänster. Tidigare hade Sjöfartsverket svarat för båda funktionerna. Syftet med omorganiseringen var att sänka kostnaderna för isbrytning på lång sikt. På det här sättet kan Sjöfartsverket koncentrera sig på att beställa tjänster och Rederiverket på att producera dem.

Rederiverket lämnade dock endast två anbud vid det anbudsförfarande om isbrytning som genomfördes i juni 2006. Ett av de två anbuden omfattade ett s.k. totalservicekoncept som beräknas vara ca 20 procent billigare än den traditionella modellen. Beredningen av avtalet fortsätter i form av det förhandlingsförfarande som avses i lagen om offentlig upphandling.

Kommunikationsministeriet har för avsikt att så fort som möjligt låta en utomstående utredningsman utvärdera det nuvarande upphandlingssystemet och föreslå metoder för att få det att fungera bättre.

Ministeriets ledningsgrupp behandlade upphandlingen av isbrytningstjänster den 27 september.Ytterligare information:

kanslichef Harri Pursiainen, tfn 09-160 28389 eller 0500-787 742
statssekreterare Perttu Puro, tfn 09-160 28325 eller 040-779 3436