null Kommunikationsministeriet utlyser en Medieinnovationstävling

Kommunikationsministeriet utlyser en Medieinnovationstävling

Nyhet 20.01.2015 13.11 fi sv

Usb-cabel (Bild: Rodeo)

Kommunikationsministeriet utlyser en Medieinnovationstävling i syfte att påskynda mediebranschens övergång till digiåldern. Målet med tävlingen är att främja strukturomvandlingen inom mediebranschen och stöda skapandet och utvecklandet av nya, konkurrenskraftiga innehålls-, service- och lösningskoncept i en digital verksamhetsmiljö.

Tävlingen är tudelad. Den första delen är skriftlig och sker med en anmälningsblankett senast den 22 februari 2015. En urvalsjury väljer ut finalisterna bland alla inlämnade bidrag. Finalen ordnas den 10 mars 2015.

Den sammanlagda prissumman är 220 000 euro. Priserna beviljas som statsbidrag, som är avsedda bland annat för vidareutveckling av tävlingsbidraget. Prisernas storlek är från 5 000 till 50 000 euro.