Kommunikationsministeriet utredde valfinansieringen vid affärsverken och ämbetsverken på sitt förvaltningsområde

Pressmeddelande 11.08.2009 15.52 fi sv

Kommunikationsministeriet har gjort en utredning av hur ämbetsverken och affärsverken på ministeriets förvaltningsområde har deltagit i valfinansiering.

Av ämbetsverken och affärsverken på kommunikationsministeriets förvaltningsområde har under 2006 och senare endast Rederiverket deltagit i partifinansiering med 500 euro för en biljett till ett lunchseminarium.

Uppgifterna baserar sig på vad ämbetsverken och affärsverken själva anmält.

De ämbetsverk som hör till kommunikationsministeriets förvaltningsområde är Kommunikationsverket, Vägförvaltningen, Banförvaltningscentralen, Meteorologiska institutet, Sjöfartsverket, Luftfartsförvaltningen, Järnvägsverket och Fordonsförvaltningscentralen. Dessutom styr KM funktioner vid affärsverken Rederiverket, Luftfartsverket och Lotsverket.

Ytterligare information:
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389