null Kommunikationsministeriet utreder frekvenserna för trådlösa mikrofoner

Kommunikationsministeriet utreder frekvenserna för trådlösa mikrofoner

Pressmeddelande 12.03.2012 15.17 fi sv

Kommunikationsministeriet ber av Kommunikationsverket en utredning över de frekvenser som anvisats för trådlösa mikrofoner.

Utredningen anknyter till det beslut som Internationella teleunionens radiokommunikationskonferens fattade i februari om att anvisa frekvensområdet 700 MHz, som för närvarande används för televisionen, för trådlösa bredbandssystem efter år 2015.

I Finland har 700 MHz anvisats för trådlösa mikrofoner ända till slutet av år 2020. På grund av internationella frekvenspolitiska beslut är det möjligt att användningssyftet ändras före det.

Ärendet har också samband med användningen av trådlösa mikrofoner i området 800 MHz. Detta område tas för bredbandsbruk och regeringen har anvisat radiomikrofonerna ersättande frekvenser.

Därför ber kommunikationsministeriet att Kommunikationsverket också gör en uppskattning av tidtabellen för den eventuella fortsatta användningen av radiomikrofoner både i 700 MHz och 800 MHz.

Ministeriet anser det vara viktigt att de grupper som använder radiomikrofoner så tidigt som möjligt och på förhand får tillfredsställande information om de frekvenser som anvisas dem.

Utredningen ska lämnas till ministeriet senast den 15 mars 2012.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, kommunikationsråd, tfn 09 160 28585 eller 050 344 3400